Jošt Snoj

Jošt Snoj se je rodil leta 1967 v Ljubljani. Leta 1993 ja na Akedemiji za likovno umetnost diplomiral iz slikarstva s serijo slik na temo imago pietatis. Leta 1998 je diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. Med letoma 2004 in 2008 je na Papeški univerzi Gregoriana študiral krščansko umetnost vseh obdobij na Fakulteti za zgodovino in kulturno sakralno kulturno dediščino. Pod vodstvom Marka I. Rupnika je opravil formacijo za sakralno umetnost in študij končal z magisterijem s serijo slik na teooško-simboličnre teme Efrema Sirskega. Jošt Snoj slika pokraijne v pastozni klasično moderni tehniki, portrete in sakralne slike z biblično tematiko.

 

Jošt Snoj was born in 1967 in Ljubljana, Slovenia. He graduated in painting in 1993 from the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana, with a series of paintings on the theme of Imago Pietatis. In 1998 he graduated from the Faculty of Theology in Ljubljana as well. From 2004 to 2008 he studied Christian art of all periods at the Faculty of History and Cultural Heritage of the Church, Pontifical Gregorian University, Rome. Under the supervision of Marko I. Rupnik, he completed his formation in sacred art and obtained his MA degree with a series of paintings on theological and symbolical themes taken from the work of Ephrem of Syria. Jošt Snoj paints landscapes in a pastuous classic-modern technique, portraits, and religious pictures on Biblical themes.